Contact Us
Zhejiang Hongxin Technology Co.,Ltd.
Address: Food Area, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang, China.
P.C.: 318020

TRUCK/BUS wheels

Tel: +86-576-84161818

Email

sales@hxtwheel.com

xiaomiao@hxtwheel.com

Car wheels

Tel: +86-576-84161839

Email

fenfeiyao_123@hxtwheel.com

forged@hxtwheel.com

Fax: 0576-84280501

WebSite:

www.hxtwheel.com